Ola tel. 663-903-601

Konrad tel. 609-825-701

Sprawdź nas:

Sklep

06 marca 2023

JAK OSIĄGAĆ CELE?

Każdy z nas w swoim życiu wyznaczył i zrealizował co najmniej jeden, konkretny cel. Jednocześnie wiele celów, które sobie wyznaczyliśmy zakończyło się fiaskiem lub też spaliło na panewce. Ale czy ktoś zastanowił się, dlaczego tak się stało? W jednej, jak i w drugiej sytuacji – o sukcesie lub porażce mogło decydować wiele czynników, nawet my sami. Jest jeszcze trzecia opcja – niektórzy w ogólne nie wyznaczają sobie celów – żyją z dnia na dzień, bez większego celu. Czekają nie wiadomo na co, jak poczwarki w kokonie, z którego nigdy nie wyjdzie motyl. Wszystko wokół nas się rozwija, rośnie dążąc do szeroko rozumianego szczęścia. Wiele mądrych książek w różnoraki sposób pokazuje, że człowiek może czuć się naprawdę szczęśliwy, gdy się rozwija i robi postępy. Gdy krok po kroku, jak linoskoczek, zbliża się do czegoś, co jest dla niego ważne i istotne, da mu satysfakcję, spełnienie, radość, rozwija go. Precyzyjnie określone cele pozwalają na uwolnienie potencjału i satysfakcję z odkrywania własnego sukcesu, na wielu jego poziomach.

No okej – ktoś jednak zapyta, ale jak to zrobić? Już mówię. Na początek coś prostego, coś, co każdy student zarządzania i pracownik tzw. korpo poznaje na szkoleniach, czyli model SMART. Jednakże, aby nie zanudzać rozwinę go jeszcze o dwie litery. Będzie bardziej „łebski” i przyjazny dla nas i naszego otoczenia.

Zatem – do dzieła! Cel jest SMART, gdy:

S jak Specyficzny / Szczegółowy / Skonkretyzowany (ang. Specific) – ma być prosty, jednoznaczny i konkretny, bez pozostawionego miejsca na luźne interpretacje

Szczegółowe opisanie: na czym polega zadanie, co jest jego rezultatem, jak to zmierzymy i kiedy będzie osiągnięty efekt sprawi, taki cel będzie łatwiej osiągnąć niż cel ogólny

M jak Mierzalny (ang. Measurable), to znaczy taki, którego rezultat możemy czymś zmierzyć, zobaczyć, poczuć, przyłożyć pewną miarę: jak było wcześniej, a jak jest teraz. Aby móc stwierdzić, że został zrealizowany w całości lub tylko w części.

jak Ambitny (ang. Ambitious), Atrakcyjny lub OsiągAlny (ang. Achievable) – zgodnie z pierwsza zasadą każdych negocjacji – MIERZ WYSOKO! Stawiaj wysoko poprzeczkę, ale jednocześnie daj sobie szansę na sięgniecie do niej. Zbyt ambitny cel podkopie wiarę i motywację do jego realizacji.

jak Realistyczny / Realny (ang. Realistic), Istotny / Ważny (ang. Relevant) – ma być ważnym krokiem na przód, musi mieć znaczenie i określoną ważność dla tego, kto będzie ten cel realizował

jak Terminowy / Określony w czasie (ang. Time-bound) / Możliwy do prześledzenia (ang. Trackable) – musi być osadzony w czasie, zaplanowana jego realizacja, musi mieć horyzont czasowy, w jakim chcemy go osiągnąć. Powinien być również namacalny (ang. Tangible), aby doświadczyć go wszystkimi zmysłami – wtedy sam cel staje się jeszcze bardziej konkretny i mierzalny.

Tak wygląda SMART, natomiast chcę jeszcze zaproponować – o czym wspomniałem wcześniej – dodatkowe 2 litery. Otrzymamy wtedy: SMART + ER = SMARTER. „Mądrzejszy”, bardziej „łebski” to cel, który zawiera:

E jak Ekscytujący (ang. Exciting) lub Ekologiczny (ang. Ecological) – cel ma interesujący dla osoby (nie może być obojętny), motywujący do osiągnięcia go. 

 

Jednak ja wolę, jak jest Ekologiczny – nie sensu stricto chroniący środowisko, ale taki, że nie zaszkodzi w żaden sposób Tobie i najbliższym Ci osobom. Ma być dobry i zwracać uwagę na naszą odpowiedzialność za osoby i otoczenie wokół nas. Nikt nie istnieje w izolacji!

R jak zaRejestrowany albo Zapisany (ang. Recorded) – coś co zapiszemy staje się dla nas ważniejsze, pamiętamy o tym, motywuje nas do działania. Zapiszmy nasz cel i powieśmy go w widocznym dla nas miejscu.

Jeśli na początek zaczniesz tworzyć swoje cele na podstawie powyższych wskazówek, to gwarantuję, że większość z nich – przy zachowaniu zasady SMART-ER! – będzie zrealizowana.

Zatem:

Określ dokładnie czego chcesz i zapisz to

Zastanów się, gdzie obecnie jesteś i znajdź powody, dlaczego chcesz osiągnąć ten cel.

Określ czas realizacji celu

Zwizualizuj – zobacz, poczuj, dotknij swój cel i moment, kiedy to osiągniesz.

Wyrób sobie nawyk codziennego wyznaczania celów i ich codziennego realizowania

Oczywiście pamiętajmy, że nie wszystkie cele muszą się od razu ziścić – dajmy czasami czas Czasowi, jak to mówi mój przyjaciel.

Daj znać, gdy będziesz potrzebować pomocy – chętnie pomogę. A w kolejnym odcinku rozszerzymy perspektywę

Paweł Szumilas

Life Coaching & LFT – sesje coachingowe i terapeutyczne LFT

WRÓĆ