Sklep

Ola tel. 663-903-601

Konrad tel. 609-825-701

Sprawdź nas:

REGULAMIN

Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania regulaminu.

1. W przypadku zakupu karnetu na ilość wejść wykupujemy go z góry na 4 lub 8 kolejnych  zajęć jego ważność to 31 dni od pierwszych opłaconych zajęć.

1.1. Przy zgłoszonej nieobecności JEST możliwość odrabiania usprawiedliwionych nieobecności w terminie ważności karnetu, po wcześniejszym ustaleniu z osobą prowadzącą.

Numery telefonu do osób prowadzących:

Ola: 663903601

Maja: 511444381

Konrad: 609825701

1.2. Nieobecności usprawiedliwiamy wysyłając wiadomość na numer telefonu osoby prowadzącej.

  • w przypadku zajęć dla dzieci: NIEOBECNOŚĆ, imię i nazwisko dziecka, rodzaj zajęć, data nieobecności, imię i nazwisko rodzica.

       Przykład: NIEOBECNOŚĆ, Ania Kowalska, KIDS 3+, 11.09, Jan Kowalski

  • w przypadku zajęć dla dorosłych: NIEOBECNOŚĆ, imię i nazwisko rodzaj zajęć, data nieobecności

       Przykład: NIEOBECNOŚĆ, Jan Kowalski, PROzdrowotna, 11.09.

1.3. Nieusprawiedliwione nieobecności NIE dają możliwości odrobienia.

2. Karnet OPEN 1 MC jest ważny od pierwszych opłaconych zajęć przez miesiąc. 

2.1. W przypadku planowanej (święta, itp.) lub nieplanowanej przerwy (nieobecność instruktora)  ważność karnetu jest przedłużana o długość przerwy.

2.2. Istnieje możliwość zgłaszania  zawieszania karnetu w przypadku dłuższych nieobecności, choroba, kontuzja, itp. (powyżej 2 tygodni). Nieobecność należy zgłosić wysyłając maila na adres  biuro@rockyourbody.net, możliwe rozwiązania będą ustalane indywidualnie.

2.3. W przypadku niezgłoszenia nieobecności karnet traci ważność po miesiącu od daty pierwszych zajęć.

3. W przypadku opłat semestralnych istnieje możliwość zgłaszania  zawieszania karnetu w przypadku dłuższych nieobecności, choroba, kontuzja, itp. (powyżej 2 tygodni). Nieobecność należy zgłosić wysyłając maila na adres  biuro@rockyourbody.net, możliwe rozwiązania będą ustalane indywidualnie.

3.1. W przypadku niezgłoszenia nieobecności NIE ma możliwości przedłużenia karnetu lub zwrotu pieniędzy. 

3.2. Osoby, które dołączyły do zajęć w późniejszym terminie niż rozpoczęcie sezonu 23/24 ( 4 wrzesień ) lub wykupieniu na start karnetu na ilość wejść należy wysłać maila na adres: biuro@rockyourbody.net z prośbą o podanie kwoty karnetu uwzględniając liczbę tygodni do końca semestru.

3.3. W przypadku nieplanowanej przerwy (nieobecność instruktora)  ważność karnetu jest przedłużana o długość przerwy.

4. Płatność za zajęcia  dokonujemy przelewem.

Dane do przelewu:

Aleksandra Kryszak

48 1090 1492 0000 0001 4356 5323

W tytule przelewu: imię i nazwisko, rodzaj zajęć, rodzaj karnetu z datą pierwszych zajęć wykupionego karnetu.

5. Do sekcji można dołączyć w dowolnym momencie, przy założeniu że są wolne miejsca. 

6. Zapisu na zajęcia dokonujemy przez stronę rockyourbody.net wybierając termin i prowadzącego. W przypadku wybraniu kilku sekcji wypełniamy zgłoszenie na poszczególne zajęcia.