Sklep

Ola tel. 663-903-601

Konrad tel. 609-825-701

Maja tel. 511-444-381

Sprawdź nas:

SEKCJA DLA DZIECI

CO TO ?

Grupowe zajęcia wspinaczkowe trwające 90 min (wyjątek stanowi grupa KIDS 3+).

Zajęcia rozpoczynają się rozgrzewką ogólną, po niej następuje część właściwa, czyli wspinaczka. Zajęcia praktyczne przeplatane są teorią, nauką techniki i wiedzy o sprzęcie wspinaczkowym.

W końcowej fazie następuje wyciszenie organizmu i rozciąganie dla lepszej regeneracji ciała.

PO CO ?

Uprawianie wspinaczki poprawa ogólną sprawność fizyczną, uczy pracy w zespole, odpowiedzialności, pomaga rozładować negatywne emocje, kształtuje cechy motoryczne tj.: siła, szybkość, wytrzymałość, koordynacja ruchowa, zwinność, gibkość.

Podsumowując, wspinaczka jest znakomitą formą ruchu dla dzieci i młodzieży, poprawia nie tylko sprawność fizyczną, ale także daje wiarę we własne możliwości, uczy radzić sobie w trudnych momentach, gdy wydaję się, że coś jest niemożliwe, jest swego rodzaju szkołą życia.

Daje przy tym wiele radości.